ปรับปรุงโปรแกรม

    เรียนอาจารย์ทุกท่านขณะนี้ได้มีการปรับปรุงโปรแกรม โดยไม่ให้แสดงผลในส่วนที่ไม่ปรากฎชื่อนักศึกษาเพื่อนำมาประมวลผล หากพบข้อพิดพลาดแจ้ง 045-633578 ด่วน

ประกาศเมื่อ 2013-08-07 2:51:04 AM