จองรายวิชา 2/2556

    ประชาสัมพันธ์ถึงอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาจองรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2556 ภายในวันที่ 31 ส.ค. 56 สำหรับหมู่เรียนที่ไม่มีแผนการเรียนเพื่อให้นักศึกษาสามารถจองรายวิชา ให้นำส่งด่วน

ประกาศเมื่อ 2013-08-08 1:03:14 PM