การแก้ปัญหาชื่อซ้ำ กรณีเก็บเกรด

    

1. ให้ลบชื่อเก่าออก

2. บันทึกเข้าเก็บเกรดใหม่

3. ใช้งานได้ตามปกติ ประกาศเมื่อ 2013-10-21 1:28:33 PM